Tack för att ni på ett så bra sätt ställde upp för att lösa mina ”avfallsproblem”. Kenneth och medhjälpare skall ha en eloge för utfört arbete. Jag kommer att rekommendera er samt vid behov anlita er senare. Hälsningar Pentti.