Om oss

Alltjänstpoolen™ grundades 2012 av Christina Lindqvist som tidigare hade startat upp en liknande personalpool vars medarbetare endast bestod av avtals- och ålderspensionärer. Hon insåg dock snabbt att kundernas behov snarare styrdes av vad de behövde ha hjälp med, än den specifika åldern på den som utförde tjänsten.

Christina_copySå uppkom tanken på en personalpool med medarbetare i olika åldrar med olika kompetenser och erfarenheten i bagaget som kunde möta kundernas efterfrågan på mer kvalificerade tjänster.

Vi arbetar fortfarande mycket gärna med avtals- och ålderspensionärer, eftersom vi vet att många är mycket kvalificerade, har lång erfarenhet och arbetar för att de vill och inte för att de måste.

Men en annan fråga som vi gärna ville adressera var den stora arbetslösheten bland ungdomar. Kunde vi göra det möjligt att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden genom att ge dem möjlighet att prova på relativt okomplicerade arbetsuppgifter? Gärna under ledning av mer erfaren personal. Så vi bestämde oss för att också låta ungdomar ingå i vår pool.

Vi visste också att det finns många mycket kvalificerade hantverkare inom olika yrkeskategorier som är så kallade ”F-skattare” (ofta ensamföretagare) som inte får full tidstäckning, hos de byggföretag eller byggherrar de arbetar för. Vi ville därför ge dem en möjlighet att arbeta extra i mindre eller större utsträckning hos oss.

Så sagt och gjort! Nu har vi en personalpool med en fantastisk mix av medarbetare och kompetenser som står till våra kunders tjänst!
Mot våra kunder vill vi göra skillnad genom att ge snabb och personligt service samt sist men inte minst arbetar vi hela tiden för att uppfylla vårt motto:

”Vi kommer i tid och vi gör klart”