Iordningställande av källare. Flytspackling, installation av golvvärme, läggning av golv, uppsättning av väggar.