Tillverka hyllor till kök och ovanför fönster för alla vunna priser.