”Alltjänstpoolens hantverkare (Christian) har utfört ett mycket bra arbete omfattande takfönsterarbete samt byte av gipsskiva i vägg inklusive uppregling för radiator och fönsterbräda. Arbetet gick snabbt trots att det krävdes improvisation. Bemötandet var mycket trevligt från Christians sida. Rekommenderas!”