Jag vill tacka Thomas och Tommy för utbyte av mitt plasttak på balkongen, som har blivit en ansiktslyftning på mitt hus…

Det har arbetat snabbt och noggrant och jag är väldig glad för att det har blivit ljusare i vardagsrummet. Det är ett mycket trevlig team, som lyssnar på önskningarna man har. Jag rekommenderar dem gärna vidare.

Theresia Neumaier