Vi anlitade Alltjänstpoolen i samband med flytt, dels röjning från vind av samlade prylar under 30 år, och ett par veckor senare bortforsling till tipp. Utmärkt service vid båda tillfällena! Lars och Malin dök upp på utsatta tider och hade högt tempo i arbetet. Ett av våra bekymmer blev därmed snabbt undanröjt, eftersom vi skulle utrymma radhuset inom en månad och måste ha bort skräp och överflödiga möbler enligt en tuff tidplan. Proffsigt utfört av Alltjänstpoolen från bokningarna till genomförande och efteruppföljning! Tack Lena!