”Alltjänstpoolen spacklade igen fyra hål i en vägg i vår lägenhet, sedan målade hela väggen. Syftet var att åtgärda skador som en klumpig installatör av en television hade gjort några veckor tidigare. Arbetet utfördes felfritt och inom den planerade tiden. Kontakterna med företaget har också varit bra. I framtiden skulle vi vända oss till Alltjänstpoolen återigen”.