Spackling och målning av hall och rum. Borttagning av valv.