Renovering av 3-rumslägenhet. Ommålning tak, väggar och snickerier, omdragning el och byte av golv mm.