Vi gör fint i en stor trädgård som vuxit sig vild inför husvisning.