Hjälper två granntjejer klippa deras häckar. Smidigt eftersom de då kan dela på kostnaden för transporten till tippen.