Elinstallationer, kunden vill ha ett par extra uttag!