Göra om ett stort barnrum till två mindre genom att sätta upp avskiljande vägg.